Adelea De Esoterische Webwinkel

Boeddhisme

Boeddhisme – vrede

Boeddha, de grondlegger van het boeddhisme, werd geboren in India. Toch is slechts één procent van de Indiërs boeddhist. Het boeddhisme heeft zich het meest verspreid in andere Aziatische landen. Het wordt beschouwd als de vierde grootste religieuze gemeenschap op aarde, na het christendom, de islam en het hindoeïsme. Ook in het Westen windt het boeddhisme aan invloed. Het raakt mensen die verlangen naar duidelijkheid en zich teleurgesteld hebben afgewend van hun traditionele overtuigingen. Mensen die met ethische en spirituele principes zich een leven zonder god kunnen voorstellen.

vijf boeddha

Het leven van Boeddha en de geboorte van het boeddhisme

Koningszoon Siddhartha Gautama, leefde ongeveer 2500 jaar geleden in Noord-India. Hij groeide op in de luxe van het paleisleven. Maar dit bevredigde hem niet. Hij voelde diep in zichzelf dat het goddelijke (Brahma) hem de opdracht had gegeven om de mensen te bevrijden van hun lijden. Hoewel zijn vader altijd had geprobeerd de ware omstandigheden van de wereld voor hem te verbergen, zag hij op een dag de benarde situatie waarin de mensen die buiten zijn paleis woonden zich bevonden. Siddhartha Gautama besefte dat het leven, hoe rijk en luxueus ook, altijd te maken had met lijden, ziekte, ouder worden en de dood. Om erachter te komen hoe dit mechanisme te doorbreken, verliet hij op 29-jarige leeftijd zijn paleis, zijn vrouw en kind.

Na de overvloed leerde hij nu ascese (oefening) kennen. Zes jaar lang mediteren, bidden en vasten. Gedurende deze tijd bestudeerde Siddhartha Gautama ook talrijke bestaande religieuze leringen. Uiteindelijk vond hij na verschillende inspiraties een nieuwe weg. Hij wist dat noch ascetisme noch hedonisme tot verlichting leiden. De waarheid light in het midden.

De verlichting, de ontwaking van Siddhartha Gautama, gebeurde in een klein plaatsje in het Ganges gebied mediterend onder een bodhiboom. Vanaf dat moment begon hij zijn lessen aan anderen door te geven. Zijn volgelingen namen snel toe. Volgelingen die hem ‘Boeddha’ noemden, de ontwaakte, de verlichte.

Boeddhisme – de weg naar verlossing

Het boeddhisme wordt beschouwd als een bijzonder vreedzame religie. In tegenstelling tot de meeste andere geloven, worden hier geen goden vereerd, maar elke ziel moet streven naar wijsheid en verlichting. Dit is hoe je uiteindelijk nirvana bereikt, de staat van eeuwigdurende gelukzaligheid. De individuele persoonlijkheid gaat daarbij op in een groot geheel. Alle verlangens, alle wil, elke intentie wordt overwonnen in deze staat. Er heerst dan een diepe vrede.

Vanuit het hindoeïsme nam Boeddha het geloof in wedergeboorte en karma over. Dit verwijst naar het lot dat we constant voor onszelf creëren – door elke actie, elk woord, elke gedachte, genereren we karma. We sturen en moeten de consequenties dragen, zowel in dit als in een volgende leven. Het doel in het Boeddhisme is om deze cyclus te doorbreken en geen karma meer te genereren. Dit vereist de grootste zuiverheid van het zijn. Verlangens, woede en verwarring moeten we achterlaten en streven naar bescheidenheid, vriendelijkheid en inzicht. De eigen verantwoordelijkheid van de mens is dus belangrijk in het boeddhisme. Degenen die het pad naar verlichting hebben afgelegd, kunnen vanuit de spirituele wereld de nog niet geredde mensen bijstaan en helpen.

Boeddha’s leer – de vier waarheden en het achtvoudige pad

Boeddha wijst de weg naar verlossing van de ziel. Hij legde de wereld de ‘vier waarheden’ en het ‘achtvoudige pad’ uit. Dit wil zeggen, iedereen kan, door zijn of haar manier van leven, zelf voor vooruitgang en redding zorgen. Op deze manier kun je lijden vermijden en geluk bereiken.

Met de vier waarheden heeft Boeddha het leven beschreven als een manier van lijden – en hoe dit lijden te overwinnen. Het bevat de waarheid over lijden, de waarheid over het ontstaan van het lijden, het eindigen van het lijden en de waarheid over de oefening die het lijden zal beeindigen.

Het achtvoudige pad is de beschrijving van het pad in het midden. Dit pad is verdeeld in drie groepen. Ten eerste is de ‘wijsheid’ belangrijk, die is samengesteld uit het juiste inzicht en de juiste intentie. Dit wordt gevolgd door verwijzingen naar het dagelijks leven als samenhorigheid, de juiste spraak, het juist handelen en de juiste manier van leven. Als laatste is er de derde groep, de “verdieping”, die met het juiste streven, het juiste bewustzijn en de juiste concentratie het geestelijk niveau aanspreekt.