Mythisch en mystiek

Zon
Spiralen

De spiraal is het dynamisch symbool voor de levenskracht van de kosmos en de microkosmos. De spiraal staat voor ontwikkeling, groei en expansie. Overal in de natuur vinden we spiralen bijvoorbeeld te vinden als sterrenstelsels, wervelwinden of draaikolken.

Egyptisch

Ankh staat bekend als het levenssymbool van de oude Egyptische beschaving. Het combineert het mannelijke en het vrouwelijke in zichzelf en is daarom energetisch androgyn. In oude Egyptische voorstellingen wordt goden vaak gezien met een Ankh in de hand. Goden met het eeuwig leven, oneindige wijsheid en de macht om het door te geven.

Godin

Sieraden om de godin in ons te eren. Het vrouwelijke aspect van de schepping is een krachtige, creatieve kracht. De godin is de liefde, vruchtbaarheid, toewijding en oprechte intelligentie. Het heilige leven dat zich bewust is van haar verbondenheid met alles.