Adelea De Esoterische Webwinkel

Hindoeïsme

De prachtige godenwereld van het hindoeïsme

India, het magische land in de oriënt, is de geboorteplaats van het hindoeïsme. Hier vindt deze religie dan ook haar grootste verspreiding. Het is een geloofsgemeenschap die in de loop der eeuwen is gegroeid, de sociale structuur van de mensen weerspiegelt en hun samenleven beheerst.

Ganesha button

Lakshmi button

shiva button

Hindoeïsme – oorsprong en verspreiding

Kort gezegd is het hindoeïsme een ineensmelting van verschillende religies, elk met zijn eigen goddelijke wereld en eigen rituelen. hierbij wordt de persoonlijke vrijheid in de uitoefening van het geloof zeer gewaardeerd. Niettemin zijn er gemeenschappelijke gebeden en festivals. Deze eenheid in verscheidenheid, is het hindoeïsme en maakt het hindoeïsme zo sterk.

Als je het aantal gelovigen telt, dan wordt het hindoeïsme na het christendom en de islam beschouwd als de op twee na grootste religie op aarde. De meeste aanhangers zijn te vinden in india en zuidoost-azië. Maar ook in andere delen van de wereld hebben mensen voor het hindoeïsme met zijn glorieuze en kleurrijke godenwereld sympathie.

Een van de grote hindoe leraren, Ramakrishna, die in de 19e eeuw leefde, was ervan overtuigd dat alle religies op dezelfde waarheid zijn gebaseerd. Hun diversiteit zou volgens Ramakrishna alleen in het uiterlijke verschillen, het zou louter een illusie zijn of, zoals hij het noemde, maya.

Shiva

Het dagelijks leven, de dood en wedergeboorte in het hindoeïsme

Het bijzondere van het hindoeïsme is, geen doctrine, geen leider, maar slechts een soort overeenkomst die werd gesloten tijdens de World Hindu Conference in 1979. Hindoe zijn vereist geen lidmaatschap. In plaats daarvan moet je je houden aan zes gedragsregels: gebed, lees de bhagavad gita, pas de heilige lettergreep ohm toe, cultiveer het tulsi-kruid (een soort basilicum) en aanbid een godheid naar keuze.

De dagelijkse taken van de hindoes omvatten ook zuiverheid. Daarmee wordt bedoeld het dagelijkse bad voor de lichamelijke reiniging en het gebed voor de geestelijke reiniging. In de regel bidden hindoes bij zonsopgang en zonsondergang. Daarbij steken ze een lichtje aan voor het beeld van hun godheid, doneren een klein geschenk in de vorm van fruit of bloemen, verdrijven de slechte energieën en boze geesten door rook en verzinken in meditatie. Op feestdagen en voor speciale ceremonies bezoeken hindoes een tempel.

Karma, het wiel van de wedergeboorte. Met elke actie en elke daad bepalen we ons lot.
Elke handeling heeft effect, in het huidige leven of in het volgende leven. De dood is niet het einde, slechts de overgang naar een volgend leven. De sociale laag, de kaste waarin men wordt geboren, laat zien welk niveau men al heeft bereikt. Een persoon moet tijdens zijn bestaan door vier stadia gaan, om te worden bevrijd en verlossing te vinden: leven als een leerling, stichten van een gezin, leven als een kluizenaar en leven als een rondtrekkende monnik. Door een leven te leiden van vriendelijkheid, naastenliefde, geweldloosheid en andere deugden zal het slechte karma verminderen.

De diversiteit en hiërarchie van de hindoeïstische godenwereld

Het hindoeïsme staat bekend om zijn omvangrijke godenwereld. Een godenwereld die verantwoordelijk is voor de aarde en al haar bewoners. De basis van alles is brahman, het kosmische goddelijke bewustzijn. Hieruit ontstaat ishvara, een verzamelterm voor alle goden met hun verschillende eigenschappen. Dit laat zien dat God in wezen een eenheid is, maar zich heel divers kan uitdrukken. Deze diverse godenwereld is goed gestructureerd. Er is een verfijnde en harmonieuze hiërarchie. Opvallend hierbij is de gelijkheid van mannelijke en vrouwelijke goden. Dit is bij de mannelijke goden de trimurti. Die bestaat uit brahma, vishnu en shiva, die als schepper, hoeder en vernieuwer de loop van de wereld bepalen. En bij de vrouwlijke goden de drie Devi, ook wel tridevi genoemd, de vrouwen van de mannelijke goden, te weten saraswati, lakshmi en parvati. Naast deze “hoofdgoden” zijn er nog vele extra goden en godinnen, zoals ganesha, govinda, hanuman, krishna, radha en kalium die onder de hindoes groot aanzien genieten.

Waarom is de koe heilig?

In de veda’s, de oudste hindoe overleveringen, wordt de koe de godin van de aarde genoemd. Dit is waarschijnlijk de reden waarom runderen en met name koeien in het hindoeïsme als heilig worden beschouwd. Het is een heel oude traditie die al 4000 jaar bestaat. Het eten van hun vlees is een taboe. Toch zijn de koeien absoluut niet nutteloos voor hindoes, integendeel. Ze dienen als trekdieren in de landbouw en hun mest is een waardevolle stof om vuur mee te maken. Bovendien worden de koeien gemolken en spelen de zuivelproducten, zoals ghee (geklaarde boter), yoghurt en melk, een belangrijke rol in het traditionele dieet. Wanneer de dieren uiteindelijk sterven, wordt de huid als leer verwerkt.

Individuele goden en hun betekenis

Brahma
Brahma, een van de drie hoogste goden, is de god van de schepping. Hij creëerde het universum en de aarde met alle wezens, alle planten, dieren en mensen. Degenen die brahma aanbidden, eren daarmee de gehele schepping.

Sarasvati
Sarasvati is de vrouw van Brahma en wordt beschouwd als de godin van de kunsten en wijsheid. Al het mooie en gevoelige is van haar. Ze is de uitvindster van taal, schrijven en muziek. Je wendt je tot sarasvati als je iets wilt leren of creatief wilt zijn.

Vishnoe
Vishnoe is een van de drie hoogste mannelijke goden en wordt beschouwd als hoeder van de schepping. Hij wordt beschouwd als de steunpilaar in het universum die van rituelen houdt en orde schept. Hij helpt te vechten tegen demonen en ondersteunt inspanningen om de wereld te behouden.

Lakshmi
Lakshmi is de vrouw van vishnoe en daarmee één van de drie hoogste godinnen. Lakshmi wordt beschouwd als de godin van rijkdom, overvloed en schoonheid. Naast materiele welvaart, is deze godin, ook verantwoordelijk voor je spirituele rijkdom. Lakshmi brengt geluk en licht in het leven.

Shiva
Shiva is een van de drie hoogste mannelijke goden. Shiva wordt beschouwd als een vernietiger en tegelijkertijd ook als een vernieuwer. Hij is daardoor een machtige en gevreesde god. Transformatie is zijn wereld. Zolang hij danst, gaat de wereld niet te onder en shiva’s dans eindigt nooit.

Parvati
Parvati is een van de drie hoogste vrouwelijke goden en de vrouw van shiva. Ze wordt ook wel de ‘goddelijke moeder’ genoemd en wordt beschouwd als de ideale vrouw en voorbeeld voor meisjes en vrouwen. Parvati is een sterke vrouw die haar doelen heeft bereikt door de kracht van haar liefde, waaronder het veranderen van haar “wilde” echtgenoot in een zorgzame echtgenoot en vader.

Durga
Durga is de godin van de perfectie. Ze verschijnt in verschillende vormen, maar is altijd mooi en krachtig. Durga wordt aangeroepen als je innerlijke demonen je willen vernietigen. In plaats daarvan zal durga je dan naar kennis en wijsheid laten streven.

Ganesha
Ganesha is de zoon van shiva en parvati en wordt beschouwd als een van de meest populaire hindoegoden. Opvallend is zijn olifantenhoofd. Ganesha brengt geluk. Hij is een liefhebbende en vriendelijke god die gevoel voor humor heeft en van een lolletje houdt. Bij elk nieuw begin wordt ganesha aangeroepen, hetzij bij een geboorte, op een bruiloft of bij het bouwen van een huis. Zelfs een reis of een nieuwe dag kan worden gestart met de zegen van ganesha. Iedereen die succes nodig heeft, moet contact opnemen met ganesha.

Rama
Rama was een koningszoon en is een incarnatie van vishnoe. Rama wordt gezien als de ideale man en echtgenoot. Tijdens zijn aardse leven stond hij bekend om zijn goede manieren, hij was goed opgeleid, slim en mooi. Als god wordt hij weergegeven met een pijl en boog waarmee hij al het kwaad vernietigt. Daarmee ondersteunt hij ook alle mensen die zich met hem verbinden.

Sita
Sita is de vrouw van rama. Ze geldt als zeer aantrekkelijk. Toen ze werd ontvoerd, hielp generaal hanuman haar man, rama, om haar te bevrijden. Sita en rama waren tijdens het leven geliefden en een perfect echtpaar. Deze eigenschappen geven ze door als god en godin. Hun afbeeldingen in je slaapkamer beschermen je huwelijk.

Hanuman
Hanuman was een generaal en legeraanvoerder onder de heerser Rama. Zijn toewijding aan Rama maakte van hem een god. Hanuman verschijnt in de vorm van een dier, een aap. Vanwege hem worden apen in grote delen van India als heilig beschouwd. Hanuman heeft magische krachten. Hij kan zichzelf groot of klein maken, hij kan bergen verzetten, hij is razend snel en kan zelfs vliegen. Zijn krachten zijn onbegrensd. Als je van plan bent iets groots te ondernemen of enorme obstakels moet overwinnen, wend je dan tot hem.

Krishna
Krishna is een incarnatie van vishnoe en één van de meest populaire hindoegoden. Hij werd beroemd om zijn grappige streken in zijn jeugd en daarna om zijn talloze liefdesaffaires. Daarom wordt Krishna ook wel beschouwd als god van de vreugde. Als volwassene werd hij een vredesvorst. Hij eiste van zijn tegenstanders te vergeven, mensen met mededogen te behandelen en te leven zonder egoïsme.

Radha
Radha, de gemalin van krishna wordt beschouwd als incarnatie van lakshmi. Radha is de godin van de toewijding. Zowel krishna als radha waren met andere partners getrouwd. Niettemin ontmoetten ze elkaar in het geheim en beleefden hun liefde hartstochtelijk. Radha en krishna worden beschouwd als het grootste liefdespaar in het hindoeïsme en een symbool van het verlangen van mensen naar god en gods liefde.

Lakshmi