Adelea De Esoterische Webwinkel

Chakra’s

Chakra’s

Chakra’s zijn prachtig.  Ze maken je sterk en gelukkig. Het is gemakkelijk om deze prachtige energiekolken in onze aura waar te nemen en te activeren. Snel en rustgevend is dan ook hun werking. Eerst lijkt het abstract om je met chakra’s bezig te houden. Maar als je er eenmaal mee bent begonnen, winnen ze snel aan betekenis. Het reinigen van de chakra’s zal je dan zien als een basisbehoefte, zoals dagelijks douchen of water drinken. Heldere chakra’s zorgen dan ook voor je mentale en fysieke welzijn.

chakra hangers

Wat is een chakra? En wat betekent chakra?

Net als yoga komt de kennis van de chakra’s uit India. Chakra’s zijn energiecentra in de aura. Het woord zelf komt uit het sanskriet en betekent “cirkel” of “wiel”.  Een chakra moet je je voorstellen als een wiel of een draaikolk met snelle, cirkelvormige bewegingen. In de Indiase mythologie komen dan ook prachtige beschrijving voor van chakra’s als draaiende kelk. Bijvoorbeeld de vergelijking met de lotusbloem.

De kennis van de chakra’s is ook verankerd in onze cultuur. Zo kun je op oude schilderijen heiligen en engelen met een halo zien en koningen en keizers een kroon zien dragen. Beide maken de uitstraling van de kruinchakra, die zich boven op het hoofd bevindt, zichtbaar. Meestal werden koningen en keizers ook nog getoond op op een voetstuk of troon, die op hun beurt de wortelchakra en de verbinding met de aarde benadrukken.

Chakra’s – hoeveel zijn er?

Er zijn zeven hoofdchakra’s en verschillende kleine chakra’s. De hoofdchakra’s liggen langs de wervelkolom en stralen van boven naar beneden dan wel naar voren en naar achteren. De kleine chakra’s vindt je op verschillende punten van het lichaam en in de aura, onder andere op de schouders, handen, knieën en voeten.

Waar bevinden zich de chakra-punten?

De eerste chakra, wortelchakra genoemd, ligt onderin je bekkenbodem en straalt naar beneden. Het staat voor de verbinding met de kracht van de aarde. De zevende chakra, ook wel kroonchakra of kruinchakra genoemd, bevindt zich boven op je hoofd en straalt omhoog. Het staat voor de verbinding met de goddelijke energieën.

De vijf overige chakra’s liggen langs de ruggengraat. Ze stralen naar voren en naar achteren en zijn verantwoordelijk voor onze relaties met andere mensen en onze omgeving.

In het lichaam kunnen de klieren worden toegewezen aan de chakra’s, die op hun beurt weer verantwoordelijk zijn voor de hormoonproductie. Dit verklaart ook het intense effect van de chakra’s op je fysieke welzijn. Op spiritueel gebied hebben de chakra’s te maken met gevoeligheden. Gevoeligheden als blokkades en angsten wanneer de chakra’s besmet of verstoord zijn.

De zeven chakra’s en hun werking

1. Chakra, wortelchakra
Betekenis: balans, levenskracht, wilskracht, stabiliteit, moed, assertiviteit.
Blokkade: angsten, depressie, wantrouwen, driftbuien, gebrek aan zelfvertrouwen, machteloosheid.
Sanskriet: Muladhara
Positie: bekkenbodem
Kleur: rood
Vorm: lotusbloem met 4 bloemblaadjes

2. Chakra, sacraal chakra
Betekenis: partnerschap, seksualiteit, creativiteit, lust, sensualiteit, levensvreugde.
Blokkade: schuldgevoel, zorgen, seksuele aandoeningen, vreugdeloosheid.
Sanskriet: Svadhisthana
Positie: onderbuik
Kleur: oranje
Vorm: lotusbloem met 6 bloemblaadjes

3. Chakra, solar plexus chakra
Betekenis: gevoel van eigenwaarde, evenwichtige emoties, goed onderbuikgevoel, besluitvormingsvermogen, innerlijke onafhankelijkheid, zelfbekrachtiging.
Blokkade: stemmingswisselingen, machtsproblemen, controledwang, verdriet, beslissingsproblemen, afhankelijkheden.
Sanskriet: Manipura
Positie: bovenbuik
Kleur: geel
Vorm: lotusbloem met 10 bloemblaadjes

4. Chakra, hartchakra
Betekenis: liefde, mededogen, harmonie, warmte, verzoening, vrede, goedheid, genezing.
Blokkade: liefdeloosheid, kilheid, gebrek aan contact, verwijten, vooroordelen, wrok, bitterheid, verdriet.
Sanskriet: Anahata
Positie: midden van de borst
Kleur: roze en groen
Vorm: lotusbloem met 12 bloemblaadjes

5. Chakra, keelchakra
Betekenis: expressiviteit, creativiteit, gemakkelijk leren, implementatie van ideeën, duidelijke communicatie, vriendelijkheid, openheid.
Blokkade: verlegenheid, praatlust, gebrek aan gedrevenheid, permanente vermoeidheid, innerlijke rusteloosheid, vergeetachtigheid, gebrek aan ideeën.
Sanskriet: Vishuddha
Positie: halsgebied
Kleur: lichtblauw en turkoois
Vorm: lotusbloem met 16 bloemblaadjes

6. Chakra, derde oog chakra
Betekenis: kennis, wijsheid, intuïtie, vertrouwen, bewustzijn, verbeelding.
Blokkade: overbelasting, gebrek aan concentratie, angst voor verlies, te grote nadruk op de geest, gevoel van nietigheid.
Sanskriet: Ajna
Positie: midden van het voorhoofd
Kleur: indigo en blauw
Vorm: lotusbloem met 96 bloemblaadjes

7. Chakra, kruinchakra
Betekenis: spiritualiteit, gehechtheid aan het goddelijke, stilte, zin van het leven, perfectie, vrede.
Blokkade: doelloosheid, wanhoop, stress, angst voor ziekte en dood, gevoel van zinloosheid.
Sanskriet: Sahasrara
Positie: Vertex bovenop het hoofd
Kleur: paars, wit, goud
Vorm: 1000-gebladerde lotusbloem

Chakra en yoga

Ze horen absoluut bij elkaar: chakra en yoga. De kennis van de chakra’s met de kunst van yoga verbinden is een gegeven in India. Alleen onze westerse geest probeert de twee gebieden van elkaar te scheiden. Maar vanbinnen zijn ze altijd samen. Beide hebben de harmonisatie van je lichaam, geest en ziel als doel.

In Hatha Yoga, worden via de ademhalings oefeningen en gerichte fysieke oefeningen de energiebanen (Nadi’s) geopend. De drie belangrijkste zijn: Ida Nadi – laat de maanenergie aan de linkerkant van het lichaam stromen. Pingala Nadi – laat de energie van de zon aan de rechterkant van het lichaam stromen. Sushumna – zorgt voor de balans en stroomt door het midden van het lichaam. De kruispunten van de Nadis worden “Marmas” genoemd, als beschreven in oude Ayurveda geschriften. Een Marma is een energiepunt in je lichaam, vergelijkbaar met een chakra.

Yogahoudingen zijn van invloed op de nadi’s, de marma’s en ook de chakra’s. Ze activeren en brengen ze in beweging. De daar bijbehorende lichaamsdelen en de bijbehorende geestelijke toestand worden daarbij geharmoniseerd. Door yoga kunnen blokkades worden opgeheven, kan energie weer circuleren en kom je weer in balans.

Chakra en yoga: Kundalini

Volgens de Indiase traditie leven er twee godheden in ons, het vrouwelijke en het mannelijke, Shakti en Shiva. Hun streven is om zich te herenigen. Shakti, de vrouwelijke kracht en het grenzenlose bewustzijn, is te vinden in de wortelchakra, aan het onderste uiteinde van de ruggengraat. Ze slaapt daar als een opgerolde slang, in het sanaskriet Kundalini genoemd. Ze is de bron van alle vitaliteit.

Als de chakra’s worden gereinigd en geactiveerd door regelmatige yoga-oefeningen, wordt deze “slang” ontrolt. Ze komt in beweging en dringt door in de materie, klimt door alle chakra’s en alle niveaus heen, tot aan de kruinchakra. Hier bevindt zich de zetel van Shiva, de mannelijke kracht en het hogere bewustzijn. Daarmee is de verbinding tussen de aardse, materiële wereld en de hemelse, spirituele wereld gemaakt. We zijn weer in balans, een diepe vrede is in ons.  Nu is alles mogelijk, de ziel kan zich ontvouwen.

Sommigen nemen het opstijgen van de Kundalini als een stroom in de wervelkolom waar, ze voelen deze stroom zelfs fysiek. Anderen spreken over een ongelooflijk geluksgevoel.

Chakra meditatiekussens

Chakra’s en kleuren

Ze zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden, de chakra’s en de kleuren. De kleuren van de zeven hoofdchakra’s zijn net zo opgebouwd als een regenboog. Rood is verbonden met de onderste chakra, gevolgd door oranje en geel. In het midden bij de hartchakra vinden we groen en na turkoois en blauw eindigen we met violet, de kleur van de kruinchakra.

Rood is de meest aardse kleur. Het heeft de grootste golflengte en is het meest verbonden met materie. Rood staat voor de grond en wordt daarom toegewezen aan de wortelchakra. Een sterke wortelchakra versterkt de wil tot leven, moed en dadendrang.

Oranje is levendig en licht en openhartiger in zijn effect dan rood, het wordt geassocieerd met de sacraal chakra en is verbonden met seksualiteit en creativiteit. Alles wat we als mensen creëren, gaat via deze chakra. Oranje en een gezonde sacraal chakra bevorderen rijkdom en levenslust.

Geel is de helderste kleur in het spectrum. Het staat voor openheid, ook in het omgaan met andere mensen. Geel is vatbaar voor besmetting – net als onze gedachten en gevoelens. Geel is verbonden met de navelchakra. Hier vinden machtsspelletjes en beinvloeding plaats. Het is daarom enorm belangrijk om deze chakra schoon te houden. Dat geeft onafhankelijkheid, een goed beoordelingsvermogen en een duidelijk onderbuikgevoel – ongeacht wat anderen zeggen.

Groen bevindt zich in het midden van het kleurenspectrum en ook in het midden van de zeven chakra’s. Het wordt geassocieerd met de hartchakra. Dit weerspiegelt de grote betekenis van dit chakra, dat de liefde van het hart in het centrum van het zijn plaatst. Door de liefde, die de energiestromen van onderen en boven met elkaar verenigd, verbindt het hemel en aarde. Het doel is om harmonie en vrede te creëren. De natuur, met zijn levenskracht, heeft niet per ongeluk groen als hoofdkleur.

Turkoois ligt tussen groen en blauw. Het beïnvloedt de keelchakra en daarmee communicatie en expressiviteit. Turkoois slaagt erin blokkades in de keelchakra op te lossen. Dit maakt het leven gemakkelijk en speels. Turkoois bevordert creativiteit, persoonlijke vrijheid en schoonheid.
En: Turkoois maakt leren gemakkelijk.

Blauw is een spirituele kleur die de intuïtie versterkt en ons kennis en wijsheid geeft. Het is verantwoordelijk voor het derde oog, het rijk van de fantasie, hier worden ideeën bedacht en gecreëerd. Blauw maakt de geest kalm en helder.

Violet is de kleur met de kortste golflengte. Het wordt geassocieerd met de kruinchakra, dat ons verbindt met de hemelse wereld. Violet is een zeer mystieke, spirituele kleur. Het geeft ons de zin van het leven en het gevoel één te zijn. Een diepe innerlijke vrede kan zich verspreiden.