Ohm & Sterren

Ohm

Ohm wordt als kiem of oerklank van de schepping gezien, het moment, waarop de adem tot woord werd.

Het geluid van ohm is zo sterk, dat zijn herhaling tot diepe meditatie en inzicht kan leiden.

Ohm schept diepe rust en vrede.

ohm sieraden
Zon
Sterren

Pentagram (vijf sterren) - Symboliseert de harmonie van de vijf elementen: vuur, water, lucht, aarde, ether. Een van de oudste macht en bescherming symbolen, vitaliseert en versterkt de aura.

Hexagram (zes sterren) - Ook wel bekend als de zegel van Salomo. Het toont de, mannelijke driehoek harmonieus gekoppeld aan de vrouwelijke driehoek. Harmoniseert en balanceert.

Heptagramm (zeven sterren) - De ster van de liefde en de harmonie van de zeven werelden, planeten, geluiden, kleuren, balken etc.