Adelea De Esoterische Webwinkel

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

pdf_logo

Klik op het PDF-icoon om het formulier te downloaden

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bedrijfspartner Noord/esoterischewebwinkel.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

U kunt hiervoor gebruikmaken van dit formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt dit formulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook via e-mail sturen naar ESOTERISCHEWEBWINKEL.NL. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e–mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan Bedrijfspartner Noord/esoterischewebwinkel.nl terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en kan in de originele verpakking gestuurd worden naar:

 

Bedrijfspartnernoord/esoterischewebwinkel.nl
Wasaweg 11-2
9723 JD  Groningen

U ontvangt hiervoor een retourlabel van ons.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Wij betalen u binnen 14 dagen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.